Български (България)English (United Kingdom)

Последни новини

16.02.2017
Eксперт Инвест стана поддръжник на Международнте етични стандарти (IES).

    Като поддръжник на Международните етични стандарти (IES) Експерт Инвест е сред първите последователи на тази нова, най-добра международна практика, и е сред организациите, които се ангажират с използването на тези международни, принципно базирани етични стандарти с високо качество в сферата на недвижимите имоти, строителството, инфраструктурата и свързаните с тях професии.

27.07.2017
Експерт Инвест публикува своя последен доклад за състоянието на имотния пазар в България. Bulgarian_Property_Market_H1-2017.pdf

“ЕКСПЕРТ ИНВЕСТ” е водещата компания в извършването на консултантски услуги и проектиране.


 

Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти.