Български (България)English (United Kingdom)

Последни новини

21.07.2016
Експерт Инвест публикува своя последен доклад за състоянието на имотния пазар в България. Bulgarian_Property_Market_H1-2016.pdf

20.06.2014
Eксперт Инвест стана партньор на коалицията за Международни стандарти за измерване на имоти (IPMSC).
    Като партньор на Международните стандарти за измерване на недвижими имоти (IPMS), Експерт Инвест е сред първите последователи на тази нова, най-добра международна практика, и е сред организациите, които се ангажират с използването на Международните стандарти за измерване на имоти (IPMS) след приемането им.

“ЕКСПЕРТ ИНВЕСТ” е водещата компания в извършването на консултантски услуги и проектиране.


 

Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти. 

Powered by ASINET ltd.